Svátek má: Doubravka

Regiony

Velikost textu:

Obce na Sobotecku, Kopidlensku a Hořicku se dočkají více vody

Obce na Sobotecku, Kopidlensku a Hořicku se dočkají více vody

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. v příštích dvou letech vybuduje propojení vodovodů na Hořicku a mezi Sobotkou a Kopidlnem. Obce se dočkají posílení zdrojů vody.

Zemní vodojem Čakan
12. května 2020 - 08:00

Stavba, kde bude položeno téměř 14 km potrubí a vznikne nový architektonicky zajímavý vodojem, byla předána začátkem dubna 2020 a rozjíždí se první práce. Hotovo má být v září 2022. Propojením stávajících menších vodovodů na silnější skupinové dojde k posílení dodávky vody pro všechny tamní obyvatele. Do dvou projektů se celkem investuje 130,8 mil. Kč s DPH, na více než polovinou přispěje dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Dva roky plánované stavby propojování vodovodní soustavy v obcích okolo měst Hořice, Sobotka a Kopidlno právě odstartovaly. VOS, a. s. předala začátkem dubna staveniště firmám BAK stavební společnost, a. s. a sdružení BAK & EVT Stavby, které rozbíhají první práce.

Projekt propojení vodovodů na Hořicku bude stát zhruba 48,7 mil. Kč s DPH a Státní fond životního prostředí jej podpoří 26 miliony. Obce se slabšími či nekvalitními zdroji severovýchodně od Hořic se mají připojit na skupinový vodovod Hořicko.

„V několika zdrojích byla kvalita vody na limitních hodnotách u dusičnanů a dělalo nám to dlouhodobě problémy. Přepojením na hloubkové zdroje v Březovicích, které jsme v minulosti zkapacitnili včetně celkové rekonstrukce úpravny, se tak zlepší voda např. v Jeřicích, kde jsme dokonce části obce museli vodu dodávat balenou, dále v Cerekvici, Skále či Boháňce. Ještě letos dojde k vybudování přívodního řadu – přivaděče pitné vody z Březovic do skupinového vodovodu Boháňka. Přivaděč bude situován do stávajícího vodojemu v prameništi Na Bahnech. V další etapě pak bude připojen přivaděč z obce Boháňka do vodojemu v obci Doubrava, který bude napojen na vyšší tlakové pásmo v místní části obce Chloumek u Hořic. Položeno bude přes 8 000 metrů potrubí. Zároveň se stavebně oba vodojemy upraví a v Březovicích přibude nová čerpací stanice,“ vysvětluje důvody a postup prací ředitel VOS, a. s. Ing. Richard Smutný. Třeba do Doubravy museli vodohospodáři pitnou vodu dlouhodobě dovážet.

Druhou stavbou je zajištění dalšího zdroje pitné vody pro Kopidlensko. To je totiž v současné době závislé pouze na jediném zdroji v Rakově, který zásobuje zhruba 3 000 lidí a je už nyní na hraně své kapacity. Není také možné připojovat další obce, které by měly zájem.

„V rámci projektu bude postaven nový zásobní vodovod o délce asi 5 800 metrů v úseku Staňkova Lhota – Rakov, Batín a nový zásobní vodojem o objemu 300 m³ na vrchu Čakan. Tento vodovod bude navíc propojen i se skupinovým vodovodem Sobotka, takže obě oblasti budou moci být vzájemně zásobovány,“ vysvětluje Ing. Smutný.


Zemní vodojem Čakan je dílem ateliéru ZETTE ateliér s.r.o. a přirozeně zapadne do krajiny. „Vodojem bude překrytý zemním valem a osetý luční směsí. Val bude tvořit umělé návrší ve tvaru „polní brázdy“, aby přirozeně zapadl do krajiny. Evokovat má nedalekou Císařskou chodbu v Prachovských skalách. Vybaven bude malou ostrovní solární elektrárnou, která mu bude vyrábět elektřinu pro vlastní spotřebu,“ popisuje své dílo Ing. arch. Zdenek Balík.Nový zdroj i s vodojemem na vrchu Čakan bude poblíž Sobotky, která na něj bude také připojena. V případě potřeby tak bude možné zásobit i obyvatele přilehlých obcí ze Sobotky a stejně tak v případě poruchy či odstávky zdrojů pro Sobotku bude možné zásobit zdroji z Kopidlna. Do budoucna se také počítá s napojením místních částí Kopidla – obcí Pševes a Drahoraz, kde je v obou kvalita vody zhoršená. Připojit se případně budou moci i další obce jako např. Únětice, Střevač, Nadslav, Štidla či Bílsko. Na Sobotecku by se pak mohly připojit i obce Lavice a Zajakury.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Ing. Magdaléna Doležalová za Vodohospodářskou a obchodní společnost, a. s.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:vos)