Svátek má: Ctirad

Regiony

Velikost textu:

Od 13.března do 18.května 2020 byl v Jičíně aktivní krizový štáb

Od 13.března do 18.května 2020 byl v Jičíně aktivní krizový štáb

Krizový štáb ORP Jičín se poprvé sešel dne 13.března, den po vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR.

Jičín
20. května 2020 - 08:00

Důvody svolání jsou zjevně známé. Od svého prvního setkání se pracovní skupina krizového štábu scházela téměř denně, jak přicházely nové zákonné úpravy, nařízení a mimořádná opatření Vlády ČR.

V první fázi krizový štáb řešil uzavření příspěvkových organizací – škol, kulturních a sportovních zařízení, K-Klubu, ZUŠ a knihovny – a technické záležitosti s tím spojené. Mateřské školy zůstaly otevřeny z důvodu zachování základních služeb v Jičíně. Nejenom Integrovaného záchranného systému, ale i samoobsluh, doručování pošty, sociálních služeb a podobně. Právě sociální služby byly častým tématem, kdy krizový štáb řešil například bezpečnostní opatření v domově pro seniory, kde byl vyhlášen zákaz návštěv, zaveden přísný režim pro nákupy potravin a stanoveny zcela oddělené směny i sekce v budově. Byly také pozastaveny některé služby ve městě, kde docházelo ke shromažďování; například šlo o trhy nebo o městskou hromadnou dopravu.

Následovala další fáze, která se týkala ochranných pomůcek. Město samotné vyčlenilo 500 tisíc Kč na nákup dezinfekčních a ochranných prostředků a pomůcek. Část jich dodal také Královéhradecký kraj. Šlo zejména o nákup roušek, respirátorů, ochranných štítů, rukavic a dezinfekce ANTI – COVID. Tyto pak byly distribuovány do základních a mateřských škol, příspěvkových organizací (především technickým službám) a do obcí spadajících do obce s rozšířenou působností Jičín. Dezinfekci dostali také provozovatelé restaurací, kteří vydávali jídlo přes okénko, samoobsluhy a dále například galanterie. Město také požádalo firmy, organizace a občany o šití látkových roušek. Dobrovolníkům, kteří se na šití podíleli, děkujeme.

Kontrolu dodržování mimořádných opatření měla na starost Městská policie Jičín. Strážníci tak kontrolovali zejména nošení roušek a neshlukování osob, například v parcích nebo před některými budovami. Velitel městské policie Bc. Karel Juryca předával informace z terénu krizovému štábu.


Uvolňování mimořádných opatření přineslo nové otázky. Příspěvkové organizace sice mohly otevřít, avšak bezpečnostní opatření zůstávala v platnosti. Zařízení tak začala fungovat v omezeném režimu. Jako první otevřely Knihovna Václava Čtvrtka a Městské informační centrum, a to v pondělí už v pondělí 27. dubna, tudíž hned v první den, kdy to bylo možné. Bezpečnostní opatření se dotkla také nově otevřených trhů, kdy stánky byly rozmístěny s většími rozestupy, prodejní místa byla podmíněna dezinfekcí a na několika místech byly namontovány výdejní nádržky s dezinfekcí pro občany.

Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. et Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.)