Svátek má: Kamil

Regiony

Velikost textu:

Polyfunkční komunitní centrum v Jičíně je otevřeno

Polyfunkční komunitní centrum v Jičíně je otevřeno

Centrum pro poradenské a sociální služby na autobusovém nádraží je v provozu.

Slavnostní otevření
25. září 2020 - 08:00

Slavnostní přestřižení pásky se uskutečnilo v pondělí 21. září 2020. Takzvaná „bývalá VZP“ jako by zmizela z autobusového nádraží a na jejím místě stojí moderní sídlo pro poradenské a sociální služby. Stavební práce spočívaly v kompletní výměně pláště budovy a v celkové rekonstrukci vnitřních prostor. Z původní budovy zbyl pouze skelet. Práce začaly na podzim 2018 a probíhaly do jara letošního roku. Celkově přišly na cca 62 milionů Kč včetně DPH, s financováním městu výrazně pomohla dotační podpora.

„Městu Jičín se povedlo naplnit objekt životem, který bude sloužit všem občanům Jičína i okolí. Z budovy, se kterou si nikdo dlouhou dobu nevěděl rady, jsme udělali moderní bezbariérový objekt plný života. Zlepšili jsme podmínky i Pedagogicko-psychologické poradně, kde to bude tak, za prostory město Jičín od Královéhradeckého kraje bude získávat nájem. Za tím vším je obrovské množství práce různých lidí, a těm všem bych chtěl za jejich práci poděkovat,“ uvedl místostarosta Mgr. Petr Hamáček, který má v gesci sociální oblast a školství.

Symbolickou pásku přestřihli starosta JUDr. Jan Malý, místostarosta Mgr. Petr Hamáček a představitel firmy Chládek a Tintěra Pardubice a.s. Ing. Martin Kvírenc. Královéhradecký kraj zastupoval vedoucí odboru sociálních věcí, pan Ing. Jiří Vitvar. Do objektu se již nastěhovaly všechny organizace a budova je nyní zcela naplněná. Slouží novému účelu. V domě nyní sídlí pedagogicko-psychologická poradna a speciální pedagogické centrum, dále Péče o duševní zdraví, Tyflocentrum, Občanské poradenské středisko a Oblastní charita Jičín. Firma BusLine zde má informační kancelář. Pracovníci těchto organizací se zúčastnili slavnostního otevření.

Samotné stavební práce byly zahájeny v druhé polovině roku 2018. Tehdy šlo o onen pověstný „konec začátku“. Výstavbě totiž předcházel dlouhodobý proces, během něhož se řešilo, k čemu vlastně by chátrající budova na autobusovém nádraží měla sloužit. V předrevoluční době byla sídlem místní KSČ, po sametové revoluci byla pobočkou Všeobecné zdravotní pojišťovny. O něco později stala místem ordinací, avšak zhoršující se technický stav naznačoval, že objekt, jakkoliv stojí v zajímavé lokalitě našeho města, bude uzavřen, pakliže nedojde k rozsáhlé rekonstrukci. V roce 2007 budovu koupilo město Jičín, protože reálně hrozilo, že se dům stane místem kriminogenních jevů. Zůstávalo otázkou, jak objekt využít a jak případnou rekonstrukci financovat. Byly vypracovány dvě projektové dokumentace, a to zvlášť na rekonstrukci vnějšího pláště a interiéru – jejich autory jsou Ing. Roman Jandera a kolektiv Ateliér Zídka. V roce 2016 Zastupitelstvo města Jičína schválilo přestavbu objektu na centrum sociálních služeb.Stavební náklady dosáhly téměř 62 milionů Kč včetně DPH, avšak financování usnadní hned tři dotace. V součtu jde o dotační podporu přibližně ve výši 35 milionů Kč. Město Jičín uspělo s žádostí o dotaci na snížení energetické náročnosti budovy, tedy na rekonstrukci pláště, dále na vybudování polyfunkčního komunitního centra pro poskytovatele sociálních služeb, a třetí dotace byla cílena na výstavbu sídla pro školskou poradenskou službu. Poskytovateli dotací jsou Operační program Životní prostředí a Integrovaný regionální operační program.

Všechny poradenské a sociální služby, které nyní jsou v polyfunkčním centru, svou činnost dříve vykonávaly v nevyhovujících podmínkách. Podstatnou nevýhodou také bylo, že byly roztroušené po městě. Nyní se nachází v jednom objektu, a tak mohou sdílet své zkušenosti. Mohou také pořádat společné akce. Všechny služby jsou často navštěvované občany a nové centrum splňuje nejpřísnější kritéria bezbariérovosti a bezpečného prostředí. 

Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:měú)