Svátek má: Oldřich

Regiony

Velikost textu:

Poplatek za skládkování vlastního odpadu je dán zákonem

Poplatek za skládkování vlastního odpadu je dán zákonem

Poplatek za skládkování přesáhl v posledním čtvrtletí 2022 v Jičíně jeden milion korun.

Jičín - třídění odpadu
29. ledna 2023 - 08:00

Poplatek za skládkování vlastního odpadu byl za čtvrté čtvrtletí 2022 ve výši 1 013 013 Kč. Jde o náklady pro rozpočet města Jičína, kdy povinnost hradit tento poplatek je dána zákonem č. 541/2021 Sb., o odpadech. Tímto způsobem jsou obce v jistém smyslu penalizovány za umisťování odpadu na skládku, ale na druhou stranu se z poplatků tvoří fond, který pomůže s financováním rekultivací skládek.

Nejlepší možností, jak lze snížit tento poplatek, je důsledné třídění odpadu nebo omezování jeho produkce. Poplatek je sice hrazen z rozpočtu obcí, tudíž nevztahuje se přímo na občany, avšak zatěžuje obecní rozpočty, čímž je na samosprávy vyvíjen tlak, aby skládkování promítly do poplatků. Proto se město Jičín snaží prosazovat separaci odpadů, například rozšiřováním svozů door to door, výstavbou podzemních kontejnerů nebo provozováním sběrného dvora v Konecchlumského ulici. Město Jičín se důrazem na separování odpadu také snaží prodlužovat životnost skládky Popovice – Libec.Poplatek pro obce je v zákoně č. 541/2021 Sb. je stanoven ve výši 900 Kč za tunu vyprodukovaného odpadu na občana. Zákon ještě pracuje s pojmem „zbytkový odpad“, který má sníženou sazbu poplatku za skládkování, a to ve výši 500 Kč za tunu na občana, ovšem u této sazby je dán v každém roce hmotnostní strop, a pokud je produkcí odpadu překročen, pak se počítá vyšší sazba, tedy 900 korun. Pokud jde o celý rok 2022, město Jičín za poplatek za skládkování zaplatilo 3 039 521 Kč.  

Kralovehradeckenovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.měú jičín)Kdo se podle vás stane příštím americkým prezidentem?