Svátek má: Běla

Regiony

Velikost textu:

Pořadatelé akcí v Hradci budou moci požádat o podporu

Pořadatelé akcí v Hradci budou moci požádat o podporu

O dotaci na organizaci sportovních a kulturních akcí či akcí v oblasti cestovního ruchu v příštím roce budou moci jejich pořadatelé požádat v průběhu následujících týdnů.

Ilustrační foto
9. října 2020 - 08:00

Zastupitelstvo města Hradce Králové schválilo podmínky podpory pořádání tradičních či nových událostí, které nejsou zařazené do prestižních seriálů Calendarium Regina a Královéhradecká nábřeží. Celková výše podpory města těmto menším akcím je pro rok 2021 plánována ve výši více než 5,6 milionu korun.

„Obzvlášť v dnešní době, kdy konání jakékoli volnočasové akce může ohrozit ze dne na den vyšší moc, to organizátoři nemají jednoduché. Město svoji podporu v těchto třech dotačních programech pro rok 2021 navýšilo o 1,5 milionu korun, navíc jsme vždy ochotni s pořadateli jednat o změnách termínů či dalších detailech akcí, pokud si to okolnosti vyžádají. Velmi si vážíme jejich často nezištné aktivity a věříme, že jejich iniciativu současná situace nijak dramaticky neohrozí. Každá akce, která rozšíří nabídku možností aktivního trávení volného času či kulturního obohacení v našem městě, je potřebná a vítaná,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek.

Pravidla dotačních programů na sportovní či kulturní akce a na podporu cestovního ruchu projednaly příslušné komise rady města a jsou již schválená i zastupitelstvem. Oproti minulému období dostála několika změn.

„Vedle navýšení částky k rozdělení příjemcům v každé oblasti o půl milionu korun došlo i k úpravám u některých kritérií. Hodnotící komise zároveň může žádost o podporu nedoporučit, pokud pořadatel řádně nevypořádal dotaci předchozí,“ vysvětluje Monika Štayrová, náměstkyně primátora pro oblast kultury a dotací.

Nově jsou ve vzorových smlouvách upřesňovány povinnosti příjemce dotace oznamovat změny v projektech. „Od příštího roku budou mít naopak u dotací nad padesát tisíc korun o něco větší volnost při čerpání dotace. Aniž by o to museli požádat město, mohou se u jednotlivých položek rozpočtu akce odchýlit až o dvacet procent, původně to bylo jen deset procent. Pokud při vyúčtování dotace projekt vykáže více než desetiprocentní zisk, příjemce bude muset část dotace vrátit, nově formulované jsou i postupy při porušení rozpočtové kázně,“ dodává náměstkyně Štayrová.Všechny žádosti o dotace v uvedených titulech bude město přijímat již pouze v elektronické podobě prostřednictvím dotačního portálu na internetových stránkách města, kde je žadatel vyplní a současně odešle. Žádosti bude možné v prvním kole v uvedených oblastech podávat od 9. do 25. listopadu.  Důležitý je čas uzávěrky, kdy v poslední den lhůty bude žádosti možné podat pouze do 17 hodin. Další kolo podávání žádostí pak proběhne v březnu 2021 pro cestovní ruch a v dubnu 2021 pro sportovní a kulturní akce.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Kateřina Šmídová, tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch)