Svátek má: Kristián

Regiony

Velikost textu:

Přípravy inteligentního dopravního systému vrcholí

Přípravy inteligentního dopravního systému vrcholí

Instalace inteligentního dopravního systému (IDS) v Hradci Králové je zase blíže zahájení. Rada města schválila na tuto investiční akci technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce v průběhu stavebních prací především v okolí vybraných světelně řízených křižovatek.

Ilustrační foto
7. května 2021 - 08:00

První úpravy a výměny semaforů mají být zahájeny na přelomu května a června, celý systém moderního řízení provozu v Hradci Králové by měl být v provozu během roku 2023.

„Projekt inteligentního dopravního systému se vyvíjí velice dobře, bez výraznějších komplikací. V tuto chvíli máme vyřešenou většinu křižovatek, které už mají územní rozhodnutí nebo byly oznámeny na stavebním úřadě a je u nich tedy možné zahájit stavební práce. Jedenáct dalších křižovatek nyní na vydání společného územního a stavebního rozhodnutí čeká, u několika dalších pak bude třeba ještě územní řízení zahájit. Předpokládáme ale, že tyto dokumenty jsou otázkou dnů a úpravy prvních křižovatek by měly být zahájeny v následujících týdnech,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek.

Aby mohlo město zahájit práce, musí mít ještě vysoutěžený technický dozor a koordinátora bezpečnosti práce. Toho včera s cenou zhruba 4,4 milionu korun bez DPH schválili radní města. „Technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti práce je zákonem stanovená podmínka pro veřejného zadavatele. V následujících dnech bude úkolem technického dozoru obeslat všechny inspektoráty práce kvůli vytyčení inženýrských sítí v každé křižovatce a jejím nejbližším okolí,“ doplňuje náměstek primátora pro oblast městských investic Jiří Bláha.

Město investuje miliony do oprav hradeckých chodníků

Dodavatelem inteligentního dopravního systému je společnost CROSS Zlín s cenou 229,3 milionu korun bez DPH. Jeho smyslem je především zajištění plynulejší dopravy prostřednictvím řízených světelných křižovatek. Součástí systému budou nové semafory, datové sítě, senzory či moderní technologie pro řízení dopravy v reálném čase. Navíc umožní preferovat linky městské hromadné dopravy nebo bezpečný průjezd složek integrovaného záchranného systému. Upraveno bude 38 křižovatek, práce společnost zahájí v následujících týdnech, zatím na místa dováží pouze stavební materiál. Systém má být dokončen na jaře 2023 a ve stejném roce by měl zahájit svůj provoz.

Hrad Krupka hlídal bohatá cínová naleziště

Královéhradeckénovinky.cz informovala Bc. Kateřina Šmídová, tisková mluvčí, Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.mmhk)