Svátek má: Zdeněk

Regiony

Velikost textu:

Přípravy na stavbu fotbalového stadionu pokračují

Přípravy na stavbu fotbalového stadionu pokračují

V dubnu rada města schválila správce stavby fotbalového stadionu, vysoutěžená firma ale nakonec s městem odmítla uzavřít smlouvu.

Ilustrační foto
2. července 2020 - 08:00

Zvažováno bylo několik dalších variant postupu, přičemž rada města v polovině června doporučila uzavřít smlouvu s druhým v pořadí s tím, že definitivní rozhodnutí ponechá na zastupitelstvu města. Zastupitelé v pondělí 29. června rozhodnutí rady podpořili a schválili uzavření smlouvy s účastníkem výběrového řízení, společností Arcadis, s nabídkovou cenou 31,8 milionu korun bez DPH.

Vybraný správce stavby multifunkčního fotbalového stadionu bude pracovat na kontrole zadávací dokumentace včetně požadavků města a také vykonávat technický dozor a koordinační činnosti při realizaci stavby. Odměna za tyto služby je součástí schváleného rozpočtu na stavbu fotbalového stadionu v celkové maximální výši 605 milionů korun bez DPH.

„Doposud jsme postupovali zcela standardně a obracíme se na druhého účastníka v pořadí. Navíc se v tomto případě jedná o renomovanou firmu. Je nutné si také uvědomit, že tento vybraný uchazeč je nadnárodní společnost se zkušenostmi s realizacemi staveb stadionů v různých zemích Evropy. Vidím jako skutečně zásadní, že hradecký fotbal dostane po dlouhé etapě nejistoty impuls ke svému rozvoji a určitě i postupu do vyšší soutěže,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek.

Správce stavby bude mít rozsáhlé úkoly při přípravě dokumentace pro vyhlášení soutěže na zhotovitele stavby, bude zároveň dohlížet na projekční práce. Současně bude mezi jeho povinnosti patřit činnost technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti ochrany a zdraví při práci (BOZP).

Město v následujících dnech zahájí jednání, která povedou k podpisu smlouvy se společností Arcadis, která by měla vykonávat správce stavby. „Tuto společnost provází zkušenosti s realizací mnohem větších a nákladnějších staveb nejen sportovních stadionů po Evropě i jinde ve světě. Stavba nového stadionu v aktuálním projektu navíc počítá s maximálním respektem k okolnímu prostředí. Žádné narušení nečeká zelený pás podél Orlice, který bude navíc podpořen výsadbou nové kvalitní zeleně a dalšími parkovými úpravami. Nově realizovaný park přitom má sloužit jako relaxační zóna s herními a cvičebními prvky pro všechny generace,“ říká investiční náměstek primátora Jiří Bláha.


Po výběru správce stavby by tak dalším krokem mělo být vypsání samotného výběrového řízení na zhotovitele stavby multifunkčního fotbalového stadionu. „Stále počítáme s metodou design and build a s jednacím řízením s uveřejněním, ve kterém budou dodavatelé nejprve podávat žádosti o účast, kterými prokáží splnění kvalifikace. Následně pak tito kvalifikovaní dodavatelé budou podávat předběžné nabídky, o kterých se může v rámci jednacího řízení s uveřejněním jednat. V závěru zadávacího řízení budou podávány konečné nabídky, na základě kterých bude vybrán dodavatel k uzavření smlouvy. Předpokládáme že by k vypsání mohlo dojít přibližně po letních prázdninách,“ dodává náměstek Bláha.

Finančním limitem rozpočtu, tedy maximální částkou, kterou město plánuje do stavby investovat, je 605 milionů korun bez DPH. K financování město plánuje mimo jiné získat dotaci. „Máme příslib Národní sportovní agentury, že tato dotace bude činit 150 milionů korun. To by pro rozpočet stavby byla samozřejmě vítaná podpora ze strany státu,“ říká náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky, dotací a kultury Monika Štayrová.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Kateřina Šmídová, tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch.hk)