Svátek má: Petr

Regiony

Velikost textu:

Regionální muzeum v Jičíně žádá o dotaci z IROP

Regionální muzeum v Jičíně žádá o dotaci z IROP

Regionální muzeum žádá o dotaci z IROP na stálou expozici, Jičín poskytne součinnost.

Valdštejnský zámek
28. září 2022 - 08:00

Rada města souhlasila, aby Regionální muzeum a galerie v Jičíně nechalo provést zhodnocení prostor na zámku dle dokumentace na vybudování nové stálé expozice. Valdštejnský zámek, v němž instituce sídlí, je v majetku města. Regionální muzeum je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje a v prostorách je v nájmu.

Myšlenka vedení Regionálního muzea o vzniku nové stálé expozice je již několik let stará, protože ta stávající je již výrazně zastaralá. Představitelé ale dlouhodobě hledají způsob, jak zajistit financování této akce. Regionální muzeum má na stálou expozici již vytvořený projekt od firmy Červený klobouk s.r.o. Město Jičín dlouhodobě poskytuje plnou součinnost tomuto záměru a Rada města již dříve schválila, že pro rekonstrukci prostor, která je pro instalaci nové výstavy nezbytná, poskytne části z projektové dokumentace na rekonstrukci celého Valdštejnského zámku.

K součinnosti se město Jičín zavázalo také v nové nájemní smlouvě, kterou s regionálním muzeem uzavřelo v prosinci 2019. Je v ní uvedeno, že jakmile muzeum získá dotaci na vybudování stálé expozice, pak Královéhradecký kraj vlastními náklady zajistí nutné úpravy místností.

Svítící 3D dekory na letošní advent v Jičíně jsou objednány

Regionální muzeum a galerie zkoušelo již v minulosti různé dotační programy, včetně například norských fondů. Nyní hodlá žádat o dotaci z programu IROP 2. Pro úspěšnou žádost je nutné doložit souhlas majitele objektu s technickým zhodnocení pronajatých prostor. Dohoda o vypořádání technického zhodnocení nebytových prostor bude uzavřena neprodleně po vydání rozhodnutí o přidělení dotace z IROP 2 nájemci a nejpozději 3 měsíce před zahájením stavební činnosti. Výstupy projektu je nájemce, tedy regionální muzeum, povinen zachovat minimálně po dobu platnosti nájemní smlouvy. Její trvání zároveň musí být delší, než bude tzv. doba udržitelnosti, stanovená v podmínkách dotace.

Kralovehradeckenovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch)Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
79%
Ne
transparent.gif transparent.gif
11%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
10%