Svátek má: Servác

Regiony

Velikost textu:

Rekonstrukce Velkého náměstí začne opravami podloubí

Rekonstrukce Velkého náměstí začne opravami podloubí

Hradecká radnice chce historické Velké náměstí v centru města rekonstruovat po etapách, tou úvodní by měla být oprava podloubí.

Hradec Králové
25. března 2021 - 08:00

Magistrát plánuje, že součástí obnovy těchto prostor bude oprava dlažby, přilehlých schodů a konečná výmalba podloubí. V tomto týdnu město zaslalo majitelům domů s podloubím dopisy s oslovením, zda městu na jeho náklady umožní opravu té části jejich nemovitosti, která je současně veřejným prostorem.

„Rekonstrukci Velkého náměstí město připravuje řadu let a v podstatě stejnou řadu let se mu to nedaří. Přicházíme nyní s řešením, kdy opravy chceme dělat po etapách, postupně a co nejdříve tam, kde to lze bez komplikovaných stavebních či územních řízení. V úvodní etapě, která řeší opravy podloubí, nyní oslovujeme vlastníky domů, zda jsou ochotni se dohodnout na společném postupu a souhlasí se záměrem, kdy město opraví veřejně přístupnou část jejich nemovitosti, tedy právě podloubí. Jakmile budeme mít reakci ze strany majitelů nemovitostí, požádáme volené orgány města o financování těchto oprav včetně zpracování potřebných projektů a povolení. Vše pak na základě pravidelných konzultací s vlastníky, protože především oni by měli být s výsledkem spokojeni,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.

Součástí obnovy podloubí by měla být oprava dlažby, přilehlých schodů a konečná výmalba podloubí. V plánu je i umístění kabelové chráničky pod dlažbu, do které by bylo možné v budoucnu ukládat různá vedení, například to, které by umožnilo nasvícení podloubí.

Vztah města a majiteli domů bude ošetřený smlouvou, která bude řešit všechny související záležitosti, jako jsou služebnosti pro vedení inženýrských sítí, závazek města udržovat chodník pod podloubím, který bude veřejně přístupný, plné moci vlastníků k získání potřebných povolení, povinnosti města konzultovat postup v rámci jednotlivých řízeních, apod.

„Již jsme provedli posouzení stávajících povrchů podloubí, zakreslení stavu sítí, které by mohly být opravou dotčeny a připravili jsme po konzultaci se státní památkovou péčí i první návrhy, jak při opravě podloubí postupovat. Tyto návrhy jsou současně přílohou dopisu majitelům domů jako výchozí podklad,“ doplňuje investiční náměstek primátora Jiří Bláha.Město s tímto záměrem oslovilo majitele dvanácti domů s podloubím na severní straně Velkého náměstí. „Nechceme na vlastníky nemovitostí nijak naléhat s termínem. Předpokládáme však, že i jim jde o to, aby se náměstí co nejdříve stalo znovu živou a příjemnou částí našeho města. Věříme, že veškeré jejich případné připomínky budeme schopni zapracovat a současně z jejich strany bude vůle umožnit opravy co nejdříve, tedy ještě letos,“ uzavírá primátor Alexandr Hrabálek.

Ve vsi Vlksice se dochovala renesanční tvrz

Královéhradeckénovinky.cz informovala Bc. Kateřina Šmídová, tisková mluvčí, Magistrát města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch)