Svátek má: Otýlie

Regiony

Velikost textu:

Současná situace ovlivnila návrh rozpočtu Hradce Králové na rok 2021

Současná situace ovlivnila návrh rozpočtu Hradce Králové na rok 2021

Přípravu návrhu rozpočtu města Hradec Králové na rok 2021 významně ovlivní současná ekonomická situace, která se potýká s důsledky protipandemických opatření.

Hradec Králové
4. října 2020 - 08:00

Městští radní schválili základní rámec rozpočtu na příští rok. Ten počítá se záporným saldem 168 milionů korun, které bude hrazeno z uspořených prostředků v minulých letech. Harmonogram přípravy rozpočtu města na příští rok nyní počítá s projednáním finálního návrhu v jednotlivých politických klubech zastupitelstva, ve finančním výboru a znovu v radě města. Zastupitelé jej budou schvalovat v prosinci.

V souvislosti s nejistotami a proměnami makroekonomických predikcí byla tvorba státního rozpočtu posunuta o měsíc, což ovlivňuje i harmonogram příprav rozpočtu města.

„Plné dopady pandemie koronaviru do rozpočtu nebyly prozatím definitivně vyčísleny a je poměrně pravděpodobné, že ovlivněny budou i rozpočty několika dalších let, jen v optimistické variantě počítáme s ovlivněním příjmů pouze v příštím roce. Stále se seznamujeme s novými upravenými predikcemi vývoje ekonomiky a zaznamenáváme první prohlášení vlády o návrhu státního rozpočtu, který považujeme do jisté míry za návod, jak můžeme nastavit částky v příjmové i výdajové oblasti,“ vysvětluje ekonomická náměstkyně primátora Hradce Králové Monika Štayrová.Vzhledem ke specifičnosti tvorby letošního rozpočtu a pro zjednodušení přípravy základního rámce rozpočtu na rok 2021 se v oblasti příjmů vycházelo z upravených odhadů roku 2020, v oblasti běžných výdajů se striktně vycházelo ze schváleného rozpočtu na rok 2020 a k navýšení došlo pouze na základě přijatých usnesení orgánů města. Investice v podobě kapitálových výdajů byly přeneseny z loni schváleného střednědobého výhledu na roky 2020-2023 a výdajová rezerva byla stanovena tak, aby odpovídala možnostem financování bez přijetí nového úvěru v roce 2021.

„Z této rezervy budou nad uvedený rámec do samotného návrhu rozpočtu uplatňovány nároky pouze na základě shody příslušných náměstků a vedoucích úseků. Nově zařazované výdaje či navýšení současných výdajových limitů by měly být odůvodněné jak objemově, tak i termínové. Samozřejmě při zachování principu efektivnosti, hospodárnosti, účelovosti,“ dodává náměstkyně primátora.

K financování rozpočtu 2021 chtějí městští ekonomové využít také padesátimilionový příspěvek státu kompenzujícího propad daňových příjmů, který je nyní zařazen do rezervy v aktuálním rozpočtu na letošní rok. Navržený základní rámec rozpočtu na rok 2021 počítá s celkovými příjmy v hodnotě 2,13 miliardy korun, výdaji v hodnotě 2,3 miliardy korun a záporným saldem ve výši 168 milionů korun, které bude kryté volnými prostředky uspořenými v minulých letech.

„Základní rámec je zpracován formou rozšířené bilance, včetně souhrnných výdajových limitů pro běžné výdaje jednotlivých rozpočtových kapitol a rozpisem jmenovitých výdajů pro kapitálové výdaje. Výše základního rámce kapitálových výdajů rozpočtu na rok 2021 je nastavena na úrovni 208 milionů korun, což je součet předpokládaných fakturací u jednotlivých investičních akcí. Některé akce, které jsou již v realizaci, jsou plně kryté v aktuálním rozpočtu a nevyčerpaná částka se převede v rámci vypořádání výsledku hospodaření z roku 2020,“ vysvětluje náměstkyně Monika Štayrová.


Mezi největší investice města Hradce Králové v roce 2021 by měly patřit pokračování prací na inteligentním dopravním systému, odlehčovací službě v Honkově ulici, stavbě sportovní haly na Pouchově, MŠ Sluníčko či zahájení stavby nového multifunkčního stadionu nebo lávky přes Labe u Aldisu.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Kateřina Šmídová, tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch)