Svátek má: Servác

Regiony

Velikost textu:

V Jičíně se obnoví farmářské trhy, otevřou se dětská hřiště

V Jičíně se obnoví  farmářské trhy, otevřou se dětská hřiště

Krizový štáb ORP Jičín řešil v uplynulém období zejména návrat dětí a žáků do mateřských a základních škol.

Jičín
14. dubna 2021 - 08:00

Ústředním tématem bylo také částečné rozvolnění po konci nouzového stavu a zahájení účinnosti tzv. Pandemického zákona. Městský úřad Jičín v součinnosti s Královéhradeckým krajem zajistil distribuci testů pro děti a žáky do škol v rámci obce s rozšířenou působností. Je připraven průběžně rozvážet další testy tak, jak budou doručovány. Co se týká přímo jičínských škol zřizovaných městem, uskutečnila se online konference ve čtvrtek 8. dubna s jejich řediteli. Město a ředitelé škol se připravovali na zahájení povinného testování ve školách. Nutné bylo zajistit dostatečné prostory pro testování, například v případě MŠ U Kina bude probíhat ve vestibulu Biografu Český ráj, který se školkou sousedí.

Ve středu 14. 4. se uskuteční první farmářské trhy, následné budou v pátek a v sobotu. Byly zrušeny vzhledem k mimořádným opatřením, nyní však bude povolen prodej rostlinných, živočišných, pekařských a cukrářských výrobků. Nadále je ovšem zakázána konzumace potravin na veřejných prostranstvích a je omezeno shlukování, proto nejsou možná například venkovní posezení. Tržní stánky budou stavěny s třímetrovými rozestupy. Nadále prosíme občany, aby dodržovali rozestupy, chránili se proti onemocnění covid-19 a respektovali platná opatření. Na trhy budou dohlížet strážníci Městské policie Jičín.

V pondělí 12. 4. se otevřou dětská hřiště. Připomínáme, že dle mimořádných opatření je shlukování stále omezeno na maximálně 2 osoby. Zdvořile prosíme občany, aby toto pravidlo dodržovali, protože společným cílem je zamezit šíření onemocnění covid-19. Technické služby města Jičína na začátku dubna provedly obnovu a jarní servis hřišť. Obdobně jako hřiště bude otevřen i sportovní areál.   
Městský úřad Jičín se v pondělí 12. 4. vrací do zcela standardního režimu. Službami pro občany a personálními opatřeními se de facto vrací do stavu z února 2020, tj. před začátek koronavirového období. Úřední dny budou v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. V úterý, ve čtvrtek a pátek se lze s referentem domluvit na návštěvě v čase od 8 do 14 hodin. Zdvořile žádáme občany, aby byli obezřetní a odložili návštěvu úřadu, pokud pociťují zhoršení svého zdraví. Městský úřad se stále bude řídit pravidlem 3R: Ruce, roušky, rozestupy. Zmiňme také, že probíhá povinné testování zaměstnanců úřadu, přičemž hlavní testovacím dnem je vždy úterý. Obdobně probíhá testování i v příspěvkových organizacích, například v Technických službách města Jičína. Nákup těchto testů zajišťuje přímo město Jičín prostřednictvím svého krizového řízení.


Starosta města Jičína se pravidelně účastní online konferenci s hejtmanem Královéhradeckého kraje a ostatními starosty obcí s rozšířenou působností. Je tak nastaven důležitý informační kanál. Role hejtmana Královéhradeckého kraje bude nyní posílena vzhledem k takzvanému pandemickému zákonu (zákon č. 94/2021, Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů). Vzhledem k tomu, že v neděli 11. dubna 2021 končí nouzový stav, Česká republika přechází v souladu s tímto zákonem do tzv. stavu pandemické pohotovosti. Bude deaktivován Krizový štáb ORP Jičín. Vzhledem k nutnosti koordinovat činnost s hejtmanem Královéhradeckého kraje bude založena speciální pracovní skupina složená z vedoucích představitelů města a zaměstnanců městského úřadu.

Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.)