Svátek má: Otýlie

Regiony

Velikost textu:

V netradičním podzimním termínu jsme v Jičíně uklidili Česko

V netradičním podzimním termínu jsme v Jičíně uklidili Česko

Ukliďme Česko se letos v Jičíně přesunulo do září. V Jičíně se do této celostátní iniciativy připojili, a ač v menším počtu než v minulých letech, vyrazili uklidit nepořádek z veřejných prostranství.

Ukliďme Česko v Jičíně
17. října 2020 - 08:00

Tým se sešel na hrázi rybníku Šibeňák. Pořadatelé děkují také skautskému středisku, jehož členové vyrazili na úklid lesoparku Čeřovka a rovněž oceńují všechny dobrovolníky, kteří se do iniciativy přidali. Měřítko bylo letos skromnější, přesto vyrazilo uklízet na pár desítek dobrovolníků. Skupinu u Šibeňáku zorganizovala za Městský úřad Jičín paní Mgr. Daniela Hojcsková, která je referentkou přes odpadové hospodářství. Akce se vrátí i v příštím roce, a nezbývá věřit, že koronavirová omezení pominou a že bude v jarním termínu. Předběžně je stanovena sobota 27. března 2021.

„Přestože účastníků bylo letos málo, dokázali jsme sesbírat 11 pytlů odpadků. Uklidili jsme asi 165 kilogramů nepořádku z veřejných prostranství. Navíc jsme narazili i na jednu ledničku,“ zhodnotila Mgr. Daniela Hojcsková.

Akce Ukliďme Česko je celostátní a spadá do širší světové iniciativy. V jednotlivých lokalitách je pořádána skrze dobrovolníky, kteří dále jednají s jednotlivými týmy. Do lokalit jsou dodány sběrné pytle a ochranné rukavice a jednotlivé skupiny mohou vyrazit na lov odpadků. Narazí-li na nebezpečný odpad, typicky například azbest, mají za úkol zkontaktovat Technické služby města Jičína. Ty také mají ještě jeden úkol, a to zajistit odvoz naplněných pytlů.

Doprovodnou součástí akce je v Jičíně rozmístění několika velkokapacitních kontejnerů, aby úklid mohly provést i domácnosti. Letos vyklidily asi 4,8 tuny odpadu.

V ulicích Jičína běžně najdeme nádoby na směsný odpad, stále více se však prosazuje třídění (separace) jednotlivých složek. Slouží k tomu barevné kontejnery, jež na potisku mají podrobné informace, jaký druh odpadu do nich patří. Občané se rovněž mohou obracet na sběrný dvůr v Konecchlumského ulici. Město Jičín neustále pracuje na zlepšení separace odpadů a snaží se vyjít vstříc požadavkům. V roce 2019 tak zmizela neutěšená kontejnerová hnízda z nábřeží Irmy Geisslové a z křižovatky ulic Husova a Tyršova, neboť na obou místech byly zbudovány podzemní kontejnery.Ve stejném roce byla také otestována velká novinka – odvoz tříděného odpadu přímo od domů. Domácnosti obdržely barevné odpadní nádoby a Technické služby města Jičína je odváží v pravidelných intervalech, díky čemuž mohla být v těchto lokalitách zrušena kontejnerová stání. Dotazníky spokojenosti ukázaly, že tento systém se osvědčil. Bude tak rozšířen, a budou umístěny i nové podzemní kontejnery. Přitom v separaci odpadů je jednoznačně budoucnost, a čím dříve vejde ve zvyk, tím méně Jičínští budou v budoucnu zatíženi. A to jak ekologicky, tak po stránce ekonomické.  

Pořadatelé děkují všem dobrovolníkům, kteří se do akce Ukliďme Česko letos zapojili. Nezbývá, než připomenout vzletné heslo: „Kdo uklízí, ten nedělá nepořádek“.

Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:měú)