Svátek má: Ctirad

Regiony

Velikost textu:

Výstava Voda a civilizace zamíří v červnu Hradce Králové

Výstava Voda a civilizace zamíří v červnu Hradce Králové

Voda a civilizace – úspěšná česká výstava unikátních fotografií a informací z výzkumů na aktuální téma od června v Hradci Králové.

Ilustrační foto
8. června 2020 - 08:00

Výstava Voda a civilizace, kterou si jen v Praze loni prohlédly stovky tisíc lidí, zamíří v červnu 2020 do Hradce Králové. Expozice ukáže na velkoformátových panelech klíčový význam životodárné tekutiny, její minulost, přítomnost a budoucnost na zemi. Diváci si prohlédnou texty od řady světově uznávaných vědců i fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, včetně záběrů důležitých vodních staveb z Královéhradeckého kraje. Výstavu mohou zhlédnout návštěvníci na Náměstí 28. října v Hradci králové od 12. června do 6. července 2020. Expozice je navíc šetrnější k životnímu prostředí. V noci ji nasvítí solární panely.

Pětadvacet panelů výstavy je možné vidět i po setmění – díky nasvícení alternativními zdroji. „Voda byla u vzniku života a paradoxně není vyloučené, že může přispět i k jeho krizi. Je totiž v přirozenosti lidské mysli brát současný stav jako záruku jeho věčného trvání. Ano, vody je stále ještě dost. To se však může skokově změnit ze dne na den. Může, pokud si skutečně neuvědomíme a nedojde nám, že to, jak bude vypadat naše budoucnost, jejíž je voda zásadní součástí, není záležitost jen politiků nebo vodohospodářů, ale nás všech. Výstava Voda a civilizace má od začátku jeden zásadní cíl – přimět lidi přemýšlet o světě a vodě a uvědomit si svůj díl odpovědnosti za ně. Naši budoucnost máme jen a jen v našich rukou. A nikdo to za nás neudělá. O tom svědčí i dějiny člověka na této planetě,“ říká kurátor a spoluautor výstavy, prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

Cílem výstavy je oslovit širokou veřejnost a ukázat klíčový význam vody pro existenci člověka od pravěku po dnešek, včetně přehledu současné situace a možných budoucích scénářů vývoje.

„Před Českou republikou neleží naléhavější a důležitější úkol, než je příprava a adaptace na dopady změny klimatu, především na dlouhotrvající sucho, ale i přívalové deště a náhlé záplavy. To nezvládneme bez zdravé a pestré krajiny, o kterou musíme pečovat tak, abychom v ní dokázali co nejvíce vody zadržet. Voda je prostě opravdovým základem života,“ říká Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí.

Výstava ukáže důležité nádrže Královéhradeckého kraje
„Voda je dnes velmi diskutované téma, což je dobře, protože scénáře kolem jejího budoucího dostatku bohužel nejsou zcela optimistické. Je potřeba si neustále připomínat, jak je pro život na naší planetě důležitá, či jak je třeba s ní šetrně zacházet. Výstavou chceme k této diskusi přispět i v Hradci Králové a jeho obyvatelům a návštěvníkům tak nabídnout pohled na tento problém v různých souvislostech,“ říká prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátora města Hradec Králové.

Na jednom panelu se objeví dvě srovnávací fotografie nádrží Pastviny a Rozkoš z roku 2018, které ukážou vždy stav vody na jaře a na podzim. Návštěvníci výstavy tak názorně uvidí, co se zásobou vody udělá suché léto.

„Povodí Labe pečuje v oblasti východních Čech o dvě přehrady, které významně pomáhají zajistit dodávky tepla a pitné vody pro Hradec Králové. Přehrada Pastviny na Divoké Orlici dotací vody zvyšuje průtok tak, aby byl v Hradci Králové v létě a na podzim umožněn odběr z řeky Orlice pro vodárenské zpracování. Přehrada Rozkoš v období sucha dotuje průtok až do profilu Opatovického uzlu, který se nachází na Labi pod Hradcem Králové. Tato dotace je nezbytná pro Elektrárnu Opatovice, která je hlavním dodavatelem tepla a teplé vody pro Hradec Králové,“ upřesňuje Ing. Marián Šebesta, generální ředitel státního podniku Povodí Labe.

Fotografie, které budou na velkoformátových v noci nasvícených panelech k vidění, pocházejí z mnoha institucí a od řady autorů. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích, nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.Hlavním partnerem putovní výstavy Voda a civilizace je skupina ČEZ. „České země patří v historii využívání vody pro výrobu elektřiny mezi průkopníky a technologické lídry, ostatně Kaplanovy turbíny dnes najdete ve vodních elektrárnách po celém světě. Voda je cenným zdrojem ekologické elektřiny a významně přispívá k hladkému chodu celé energetické soustavy. Ať už se jedná o velká vodní díla nebo maličké elektrárny na menších tocích. Plně si uvědomujeme, že se voda stává stále vzácnější, a proto hledáme možnosti její úspory všude, kde to jde. Spotřeba pitné vody v elektrárnách ČEZ loni klesla o výrazných 11 procent. Srovnání s rokem 2001 ukazuje dokonce dramatické 65% snížení odběru,“ říká Ing. Daniel Beneš, MBA, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

„Tématem vody se zabývám již několik let a jsem ráda, že k realizaci expozice dochází právě teď. Máme za sebou suchá léta i zimy a téma nedostatku vody, a především nehospodárné zacházení s vodou je na pováženou. Mnozí z nás mají patrně pocit, že když otočí kohoutkem, tak voda z něj poteče navždy. A tato výstava nás má z tohoto omylu vyvést,“ říká MgA. Olga Menzelová Dis., producentka výstavy.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Kateřina Šmídová, tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch.)