Svátek má: Zdeněk

Regiony

Velikost textu:

Vznikla pracovní skupina Voda pro Podorlicko

Vznikla pracovní skupina Voda pro Podorlicko

Pracovní skupina Voda pro Podorlicko využije „jezera" podzemní vody k zásobování rizikových oblastí.

Stavba potrubí
19. května 2020 - 08:00

Na Rychnovsku vznikla pracovní skupina složená ze starostů, ředitelů vodáren, hydrogeologů, zemědělců a lesníků „Voda pro Podorlicko”. Jejím cílem je zajištění dostatku pitné i užitkové vody pro celou oblast podorlického regionu.

„Tento kraj se trápí suchem už řadu let a zatím nepřichází řešení. Chceme připojit region na páteřní Východočeskou vodárenskou soustavu a konkrétními kroky zadržet vodu v krajině,” vysvětluje koordinátor skupiny Drahoslav Chudoba.

Skupina má v tuto chvíli 20 členů. Kromě starostů obcí v ní působí také hydrogeolog Svatopluk Šeda, šéf výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Opočně Jiří Novák, ředitel Správy lesů šlechtického rodu Colloredo-Mansfeldů v Opočně Ladislav Šimerda a dále několik místních zemědělců a lesníků. Tito odborníci se budou scházet pravidelně jednou měsíčně, aby připravili potřebné podklady a ty dále předali Královéhradeckému kraji, Ministerstvu zemědělství či Ministerstvu životního prostředí.

„Beru to jako výzvu. Dvacet let se věnuji hospodářským projektům ve spolupráci s různými obcemi. A zároveň jsem zemědělec a myslivec a boj proti suchu beru jako součást svojí profese. Postupnými kroky pracovní skupina docílí toho, abychom Rychnovsko a celé Podorlicko zásobili vodou,“ uvádí Drahoslav Chudoba.

„Voda pro Podorlicko“ vytvoří plán propojení jednotlivých vodárenských soustav a bude také řešit neméně důležité hospodaření s vodou v krajině. V rámci prvního bodu, tedy propojování vodárenských soustav, plánuje skupina připojit jednotlivé obce Podorlicka, které trpí nedostatkem vody, na páteřní Východočeskou vodárenskou společnost. Vytvoří se tak nová soustava potrubí, která spojí jednotlivé obecní vodovody s páteřní sítí.

Východočeská vodárenská soustava měří přes sto kilometrů a zásobuje vodou asi půl milionu lidí na východě Čech. Ročně jí protečou až čtyři miliony kubíků vody. Byla dokončena v roce 1999 a propojuje vodovody Náchodska, Hradecka, Pardubicka, Chrudimska, Novobydžovska, Přeloučska i další. Tato soustava je napájená z Polické pánve, kde je dostatek podzemní vody. Druhým místem ve východních Čechách, kde je dostatek podzemní vody, je Vysokomýtská synklinála. Ta však s Východočeskou vodárenskou soustavou doposud propojená není. To hodlá pracovní skupina změnit a jednotlivé soustavy vzájemně propojit. Celkově tedy hovoříme o cca 80 km nového potrubí, které by mělo vzniknout v rámci propojování obcí s Východočeskou vodárenskou soustavou. Město Rychnov nad Kněžnou by tak například bylo nově napojeno na Východočeskou vodárenskou společnost i na Vysokomýtskou synklinálu.

„Východočeská vodárenská soustava je mimo jiné napájená z Polické pánve a je zde asi 700 litrů/sekundu (0,7 kubíků) využitelných zdrojů podzemní vody. Z Vysokomýtské synklinály (oblast Častolovic, Kostelce nad Orlicí až po Litomyšl a Poličku) je pak k dispozici více než 2000 litrů/sekundu (2 kubíky) využitelných zdrojů podzemní vody. Pracovní skupina chce docílit toho, aby bylo možno vodu z těchto dvou zásadních zdrojů vzájemně propojit, přivést ji i do oblasti Rychnovska a deficitní oblasti Podorlicka,” vysvětluje hydrogeolog Svatopluk Šeda budoucí konkrétní kroky pracovní skupiny.

Starostové měst a obcí vznik pracovní skupiny a její náplň velmi vítají. Současné postupy jednotlivých obcí při zajišťování nových zdrojů vody totiž podle nich nemají perspektivu. „Potřebujeme pracovní skupinu, která zajistí komplexní řešení nedostatku vody v Podorlicku a vybudování zásobovacích vodovodních řadů z lokalit s dostatkem vody pro všechny obce. Obec Liberk má v současné době zajištěn nový zdroj vody, ale nikdo neví, na jak dlouho. Obec bude podporovat vznik této pracovní skupiny, protože vlastní tři vodovody a voda může dojít v kterémkoli vodovodu. Propojením jednotlivých řadů by tento problém byl vyřešen,“ vysvětluje Jiří Šimerda, starosta obce Liberk.

Podobně hovoří také Zdeňka Seidelová, starostka obce Přepychy: „V současné době probíhají u nás v obci komplexní pozemkové úpravy. Po jejich ukončení, koncem roku 2021, nás čeká výstavba dvou vodních nádrží zachycujících vodu v krajině. A to jsou další mnohamilionové akce, velice potřebné pro záchranu naší přírody. I v tomto případě ráda využiji spolupráci se skupinou „Voda pro Podorlicko“.Druhým neméně důležitým úkolem pracovní skupiny je vyřešit hospodaření s vodou v krajině a zadržování vody v krajině. Právě proto jsou mezi členy pracovní skupiny také místní zemědělci a lesníci. „Se zemědělci chceme rozvést hlubší debatu například o orbě. Naším cílem je vysvětlit velkým zemědělcům, proč je potřeba používat organické hnojení. Hlína se tím prohnojí, voda bude více vsakovat do půdy a zůstane na poli. S lesníky bychom zase rádi vyřešili vysazování listnatých stromů v lesích. Kvůli kůrovci mizí lesy. Voda tím pádem teče pryč. Pokud budeme kromě jehličnanů vysazovat i stromy listnaté, bude se voda více vsakovat a méně odpařovat,“ shrnuje plány pracovní skupiny Drahoslav Chudoba.  

Konkrétní projekty v boji proti suchu, které pracovní skupina připraví, by měly být financovány kombinací prostředků fondů Evropské Unie, státního programu Boj se suchem a prostředků Královéhradeckého kraje.

Kralovehradeckenovinky.cz informoval Drahoslav Chudoba, koordinátor pracovní skupiny Voda pro Podorlicko.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:d.chudoba,vodapropodorlicko)