Svátek má: Antonín

Regiony

Velikost textu:

Žádejte o dotace na rozvoj cestovního ruchu 2021 - II. kolo

Žádejte o dotace na rozvoj cestovního ruchu 2021 - II. kolo

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu informuje zájemce o dotace v oblasti cestovního ruchu.

Hradec Králové
10. března 2021 - 08:00

Zájemci na základě schváleného Dotačního programu na rozvoj cestovního ruchu 2021 mohou podávat žádosti elektronicky prostřednictvím dotačního portálu ve II. kole 2021 od 08.03.2021 od 08:00 hod. do 24.03.2021 do 17:00 hod.

Ve II. kole může žadatel podat žádost o dotaci na projekty, které se uskuteční od data podání žádosti do 31.12.2021 a na které nebylo požádáno v I. kole.

Cílem programu v souladu s koncepcí rozvoje cestovního ruchu je podpora rozvoje cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace, rozvoj produktů pro cestovní ruch, zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu a propagace města. Účelem je zvýšit návštěvnost města, jeho pozitivní vnímání v ČR a zahraničí a navýšení ekonomických přínosů pro město.Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2021 je 1.700.000 Kč (pro I. a II. kolo). Žádat lze o dotace do výše maximálně 80 % z celkových nákladů na projekt.

Plné znění schváleného dotačního programu, vzor smlouvy, povinné přílohy, pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům a manuály pro žadatele naleznete na dotačním portále.

Informovala Mgr. Iva Simonová za Magistrát města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch)