Svátek má: Ondřej

Komentáře

Drahoš: Co všechno si ještě máme od nich nechat líbit?

Otázka je co a od koho?

Jakkoliv tuto otázku položil člověk, o kterém by bylo podle titulů možné říct, že jde o člověka s mimořádně vysokou intelektuální úrovní, opak je pravdou. Ano, nemýlíte se, jde o bývalého předsedu Akademie věd ČR,  také neúspěšného kandidáta na prezidenta, dnes o senátora, prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c. Mult. Jak vidno, jeho osoba je obdařena mnoha významnými tituly, jeden mu však „naozaj“ chybí: P.h.s., neboli „profláknutý homo sapiens“!

O senátorovi Drahošovi je známo, že je to člověk, který by měl nejspíše rozumět vědeckým otázkám a záležitostem, ale jak také víme, že jako nejvyšší představitel AV ČR se dopouštěl ne zrovna fér praktik. Není podstatné o co šlo, podstatné je, že si tyto „životní“ zkušenosti přinesl i do stávajícího pracovního prostředí, do politiky. Už jeho „souboj“ ve volebním klání s Milošem Zemanem se vyznačoval celou řadou nefér ataků, podpásovek, invektiv a lze říct, že ani jeho slovní projevy neoplývaly žádným mimořádně zajímavým obsahem či empatií, tedy až na několik jeho skalních příznivců, kteří jeho vystupování přijímali přímo freneticky. Obsah jeho projevů nebyl a ani dnes není nijak politicky zajímavý či vyvážený, protože jim chybí potřebný politický nadhled, zkušenost a v neposlední řadě i pragmatičnost. Naopak jeho vystoupení a projevy lze hodnotit jako trapné, nezáživné, jedním slovem chucpe. Málo z toho co říká, je totiž z jeho hlavy a nemá-li své výstupy číst z papíru, stává se jeho řečnický přednes totálně trapný.
    
Ne jinak je tomu v případě událostí kolem pomníku maršála Koněva, kde se, také jak jinak, nezapomněl trapně připomenout. Jak známo, senátor Jiří Drahoš málokdy používá svůj osobní názor (potažmo mozek) a to z důvodů, že žádný relevantní názor nemá a proto se nechává ovlivňovat názory těch druhých bez toho, že by zvažoval jejich obsahovou relevanci. S přesvědčením, že říká něco zajímavého, podnětného případně ohromujícího, tak jen papouškuje názory a výroky jiných aniž by si uvědomoval, jak se vůči těm, co jsou určena, ztrapňuje.
    
K případu pomníku Koněva, resp. k výrokům a jednání starosty Prahy 6 pana Koláře se logicky a naprosto právem vyjádřil i ruský ministr kultury Medinskij. Není od věci připomenout, jaké disproporční postoje k vyjádření ruského ministra kultury zaujali naši politici. Je zcela evidentní, že  ruský ministr kultury Vladimir Medinskij řekl v pátek novinářům, že „Starosta jakéhosi obvodu řekl, že (jejich) rada se bude zabývat demontáží památníku osvoboditeli a zachránci města. Je to takový místní gauleiter.“ Je také pravdou, že toto označení se za Hitlerovy říše používalo pro funkcionáře NSDAP což ale neznamená, že ministr řekl něco, co by mělo vyvolat takovou rétorickou reakci pravicových politiků. Popravdě řečeno, jednání resp. výroky pana Koláře, starosty Prahy 6, byly často za hranou taktu a úcty k osobě maršála Koněva a slova ruského  ministra jsou logickou reakcí a  naprosto oprávněným protestem proti znevažování  významu maršála Koněva i sochy jako takové (viz také  „Smlouvu mezi ČR a Ruskem o přátelských vztazích a spolupráci“, kde „ Obě strany deklarují přání definitivně skoncovat s totalitní minulostí…!“ a podle článku 21 této smlouvy  „Každá ze smluvních stran bude na svém území  zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé smluvní strany, jejich  udržování a přístup k nim!).
     


Tato smlouva nebyla dosud zrušena z čehož vyplývá, že ze strany Prahy 6, potažmo z jednání starosty Koláře šlo o nedodržení, resp. porušení této smlouvy. Reakce ruského ministra kultury je tedy naprosto opodstatněná. Pokud snad ministr použil ono přirovnání ke gauleiterovi, pak proto, že některé výroky pana starosty Koláře byly mimořádně, či krajně nevhodné, což připomnělo ruskému ministru ono přirovnání k bývalé nacistické funkci. Protože však většina politiků TOP 09 oplývá „neskonalými“ sympatiemi k Rusku, nelze čekat, že jejich reakce budou jiné, než jaké jsou.
   
Na slova ruského ministra celkem bez překvapení zareagovali politici kteří, nedbaje výše uvedených faktů, vyjádření ruského ministra vyhrotili do situace, která hraničí s diplomatickou nótou. Podle očekávání  se ke slovům ruského ministra vyjádřil Tomáš Czernin, kandidát na předsedu Kolářovy strany TOP 09, který varoval, že v Rusku se prý vrací „rétorika stalinských gubernátorů“. Pan Czernin, jak také jinak, vyjádřil svému spolustraníkovi Kolářovi  (TOP 09) „plnou podporu“ a vzkázal na ministerstvo zahraničí, ať „zjedná omluvu“. Ozvat se nezapomněl ani otec starosty Kolář starší, bývalý velvyslanec v Ruské federaci, který přes Facebook burcoval, že „teď už jde opravdu do tuhého. Tohle není ani klaun Ovčáček ani sranda Foldyna,“ varoval. Načež vyzval české ministerstvo zahraničí, ať se „ostře ohradí“. Jinak prý budeme „vazalský nástupnický stát SSSR“. Od také(!) bývalého velvyslance v USA  (následně po diplomatické misi v RF) to nijak nepřekvapuje. Ostatně je to důkaz, jak snadno lze udělat z komára  velblouda, z faktů blamáž a frašku, z pravdy hrubě zavádějící lež! Ale zpět k shora zmíněnému senátorovi Drahošovi.
   
Pan senátor Drahoš, chtíc se také ve věci památníku maršála Koněva politicky angažovat a aby s použitím svými tituly obdařené inteligence o situaci logicky zauvažoval, použil ke svému vyjádření zavádějící proklamace a na veřejnost vyšel s velmi sofistikovaným názorem, že ministr kultury autoritářského Ruska označil demokraticky zvoleného starostu Prahy 6 za nacistu, s chutí si kopl do prezidenta, kterého „pochválil“, že dobře zastupuje jejich (ruské) zájmy , načež své intelektuální myšlenkové „lejno“ zakončil otázkou, že co všechno si ještě máme od nich nechat líbit?“ Nicméně, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se zainteresovaně vyjádřil s tím, že ruského ministra vyzval, ať prý se Kolářovi omluví, že by to prý pomohlo zklidnit situaci. Nebylo by ale správnější, aby se Rusku omluvil především starosta Prahy 6 Kolář? Vždyť stále platnou smlouvu o  zajišťování péče o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim mezi ČR a RF přece neporušil ruský ministr kultury, ale starosta Prahy 6 Kolář!
    
No ale  řekněte, není to přímo geniální úvaha o tom, jak se drze a nekorektně vyrovnat se skutečností, že česká strana poruší mezinárodní platnou smlouvu, ale špatná by měla být ta druhá, ruská strana? Chucpe až to bolí!

Souhlasíte a podporujete stávku odborářů?

Ano
transparent.gif transparent.gif
18%
Ne
transparent.gif transparent.gif
7%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
75%