Svátek má: Ondřej

Komentáře

Moderátorka „k pohledání!“

Nejspíše nezmíním nic nového když napíši, že poslouchat a dívat se na moderátorku pořadu „Máte slovo!“ s paní M. Jílkovou je opravdu zážitek.

Pořad by měl diváka ani ne tak pobavit, jako poučit, informovat, protože v pořadu často účinkují významní lidé, politici či představitelé různých orgánů a institucí, vč. ministrů vlády. Jde o diskusní pořad, který neřeší problémy politiků, ale témata, která zajímají občany. Diváci by měli být po skončení pořadu spokojeni s tím, že se plodnou, rozumnou a odborně vedenou diskusí něco vyřešilo, objasnilo, že se diváku dostaly informace a skutečnosti, které by jinde asi sotva získal. Diskusní pořad „Máte slovo“ však brzy vezme za své, protože hlavní slovo nemají hosté, jak by se dalo tušit, ale paní Jílková. To, že vede pořad jako moderátorka ještě neznamená, že má či musí mít v diskusním pořadu hlavní slovo, nicméně opak je pravdou.
     
Na pořad „Máte slovo“ se dívám váceméně  jen ze zvědavosti, pokud mne zaujme téma pořadu. Avšak jen málokdy jsem schopen dodívat se až do konce pořadu protože to, co předvádí paní Jílková, je fakt zážitek. Bohužel ne v dobrém smyslu, protože pokud bych měl vyjádřit nějaké hodnocení, musel bych použít ono známé „hrůza a děs“! Např. v pořadu dne 14. října 2021 bylo téma zaměřeno na problematiku očkování proti Covidu-19 a otázky, které s tím souvisejí. Rozhodl jsem se pořad sledovat, protože mne problematika s očkováním proti Covidu-19 zajímá třeba už proto, že  jsem rovněž odpíračem očkování. Mylně jsem se domníval, že budu o očkování poučen a že se mi dostanou zajímavé informace. Vždyť v pořadu účinkovali např. pan profesor Beran, ministr zdravotnictví Vojtěch, MUDr. Dornerová a hlavní hygienička ČR paní Svrčinová s hosty z řad veřejnosti. Informace byly, ale nějak v tom shluku a chaosu, který vytvářela moderátorka Jílková svým vměšování (skákáním) do řeči, nějak zanikly.
     
O pořadu nutno konstatovat, že to byl pořad, který de facto nic neřešil, neobjasnil, nepotvdil či nevyvrátil, ačkoli téma byla jasné, ale ze strany paní Jílkové také nebylo jednoznačné. Paní Jílková skákala do řeči, vykřikovala, štěkala, mávala nějakými papíry, stále kladla otázky, které trapně opakovala, hlavně otázky na ministra zdravotnictví Vojtěcha, který se v problematice očkování  oproti Covidu-19  motal jako „káča v čepici“ právě zásluhou paní Jílkové. Mnohokrát se pozornost paní Jílkové s dotazy obrátila k profesorovi Beranovi a musím říct, že pan profesor musí mít velmi silné nervy, že strpěl moderování paní Jílkové, která se na něj mnohokrát obrátila s odbornou otázkou, nicméně snad ani jednou mu nedala příležitost vyslovit celý svůj ucelený názor, myšlenku nebo odpověď na otázku, kterou mu krátce před tím položila. Totéž se týká paní dr. Dornerové, která spolu s profesorem Beranem byli na tzv. „červené“ tj. negativní straně, proti straně „zelené“,  tedy tzv. pozitivní s panem ministrem Vojtěchem a hygieničkou Svrčinovou.   
    


Popravdě řečeno, nešlo o nějaký litý boj ve výměně názorů či stanovisek v oblasti problematiky očkování proti  Covidu-19,  protože „Máte slovo“ zde bylo úspěšně nahrazeno hlavním slovem paní Jílkové, která tím zajímavou diskusi, téměř jako vždy, dehonestovala..
     
Pořad „Máte slovo“ by mohl být velmi zajímavý a poučný,  kdyby nebyl vedený paní Jílkovou. Je s podivem, že vedení ČT, resp. vedení úseku panelu diskusních pořadů po léta strpí trapné, netaktní a nevhodné moderování pí. Jílkové, které bylo již mnohokrát vystavno silné kritice veřejnosti. Michaela Jílková je (podle Wikipedie) původním povoláním novinářka a rozhlasová a televizní moderátorka a snad i herečka.  Pochází z umělecké rodiny, její otec spisovatel, údajně také bývalý herec Jan Jílek, patřil mezi české scenáristy a dramatiky, matka Eva Jílková byla také herečkou. Ač jsem již pokročilého věku, herce či herečku tohoto jména jsem v nějakém významnějším filmu nezaregistroval.  Zřejmě více působili jako divadelní herci, než filmoví. Má-li být paní Jílková i herečkou, pak upřímně, z hereckého umění svých rodičů mnoho nepochytila. Vzhledem od pořadu k pořadu měnící se  garderobě by mohla spíše působit jako modelka. Prostě paní Jílková vzhledem k silné a oprávněné  kritice a značné naspokojenosti a nepopularitě u velkého počtu diváků by jako moderátorka pořadu „Máte slovo“ měla skončit. Mít slavné (!) rodiče ještě neznamená mít také osobní úspěch na TV obrazovkách. Chce-li paní Jílková moderovat, nechť se uchýlí do rozhlasu, tam snad nebude tak trapná a hlavně, nebude na očích divákům.
     
Pokud jde o výše  zmíněný pořad o očkování proti Covidu-19, pak jako  by ani nebyl. Paní moderátorka Jílková překřičela či přetrumfla každého, kdo se do problematiky očkování zapojil a výsledkem bylo, že až na několik čísel pořad skončil tam, kde začal. Kdo čekal nějaké relevantní závěry, byl nutně zklamán. Myslím, že to není účelem ani cílem jinak zajímavého pořadu.

Jiří  Baťa


Souhlasíte a podporujete stávku odborářů?

Ano
transparent.gif transparent.gif
18%
Ne
transparent.gif transparent.gif
7%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
75%