Svátek má: Ferdinand

Komentáře

Může někdo vysvětlit, na co máme…

Velmi závažná informace, o které by se dalo předpokládat, že bude středobodem zájmu mainstreamových médií, že nás s ní budou krmit TV a další sdělovací prostředky od rána do večera, zůstala takticky (spíše zbaběle) někde v sejfech ministerstva vnitra či předsedy vlády. O jakou informaci jde?

O Bruselskou dohodu z 2.12.2019 o přerozdělování imigrantů do zemí EU bez výjimky avšak ne na principu kvót, ale prý „spravedlivého přerozdělování“, jak to údajně navrhl premiér Babiš! Zajímavostí na této dohodě je, že ačkoliv se podpisu dohody zúčastnili všichni ministři vnitra členských zemí EU, náš pan ministr Hamáček za sebe poslal náměstka! Proto také ta zmínka o zbabělém ukrytí informace v šuplíku MV! O čem tedy dohoda je?
   
Dohoda je o tom, že ČR (stejně jako ostatní členské státy EU povinně) přijme 2-3% všech uprchlíků, kteří přišli do Evropy v r. 2019, což dělá odhadem cca 5.000 migrantů-sólistů, plus dodatečné přijetí členů jejich rodin, tedy odhadem dalších cca 15 tisíc osob! Kromě toho Brusel také nařídil, že sociální dávky pro zajištění pobytu imigrantů v ČR musí být na úrovni, resp. ve výši, jaké jsou vypláceny např. v Německu, Francii, Anglii atd.! Mimochodem, jedna taková dávka se rovná cca 21.000 Kč na měsíc pro jednoho imigranta (pro čtyř až pětičlennou rodinu cca 80 až 100 tisíc Kč měsíčně, resp. cca 1,7 miliardy Kč měsíčně)! Prý proto, aby imigranti neměli důvod pro odchod do vyspělejších kapitalistických států!
   


Proto je na místě otázka, jak uvedeno v titulku tohoto článku, na  co máme...
….prezidenta, vládu, parlament, když o nás rozhodují, příkazy a nařízení nám jacísi lidé v Bruselu?
….když naše zákony pozbývají mezinárodní uznání a vnitrostátní právní validitu, jsou-li drze nahrazovány (vynuceny) evropským právem,
….když o nás a našem právu rozhoduje evropská justice pod hlavičkou EU a jejich orgánů?
….k čemu nám je vláda, když o naší suverenitě, resp. o našich financích, o našich penězích, které my občané odvádíme do státního rozpočtu pro naše další životní potřeby a zabezpečení, na sociální dávky, důchody, školství, zdravotnictví atd., rozhodují nikým nevolení panáci v EU?
….Poslaneckou sněmovnu a senátory, justici a další státní orgány, když  o věcech, které jsou resp. byly výhradně v kompetenci těchto orgánů, rozhodují kdesi v „Bruseli?“  
….když jsme nuceni proti své vůli přijímat nežádoucí imigranty, které si nikdo v Česku nepřeje kromě hrstky zkorumpovaných a profláknutých politiků, havloidů a kolaborantů s představiteli sudetoněmeckého landsmančaftu?
….prezidenta republiky, když jeho úřad a postavení jako představitele suverénního demokratického státu je menší, než paní eurokomisařky Jourové?
….politické strany a politiky, když nemají možnost zabránit zvůli Bruselu, potažmo našim (vlastizrádným) zástupcům v EU v zotročení a zradě českého národa,
….státní rozpočet, když několik bruselských pomazaných hlav (jen díky vrozené slušnosti vynechám, čím pomazaných) bezohledně, naprosto asociálně rozhodne, že sociální dávky imigrantům musí být vypláceny  na úrovni dávek vyspělých kapitalistických států, tedy ve výši 2/3 české průměrné mzdy, což půjde na úkor tisíců potřebných českých občanů?

 
Postup eurounijních úředníků lze považovat za naprosto nepřijatelné, odsouzení hodné, protože je to bezohledné, zvlčilé jednání samozvaných pánů Evropy! V praxi to znamená, že silnější státy především Německo, Francie, jako lídři EU, nám drobečkům berou  nejen suverenitu, národní identitu a vlasteneckého cítění, ale i mezinárodní svrchovanost!
  
Ještě je třeba dodat, že v případě spáchání trestného činu imigrantem, nesmí být tento cizinec vyhoštěn, nebo vrácen do státu, ze kterého byl   k nám vydán. To znamená, že institut vyhoštění v našem právu ztrácí význam, potažmo účinnost a sebevětší zločinec zůstane u nás a bude dále potenciálně nebezpečným naší občanské společnosti!
     
S ohledem na tyto skutečnosti by rozhodně byla příhodnější otázka: Může tedy někdo racionálně vysvětlit, k čemu je nám dobrá EU a proč jsme (ještě) jejími členy?

Jiří  Baťa

Kdo podle vašeho názoru rozděluje společnost a šíři nenávist?