Svátek má: Václav

Komentáře

Otevřený dopis ministru zahraničních věcí Tomáši Petříčkovi

Pane ministře Petříčku,


     o Vašich diplomatických schopnostech není třeba pochybovat, jsou mizerné, neřku-li přímo špatné. Že jste svým ideologickým směrováním plně orientován na západní, resp. politiku USA a NATO, není třeba zdůrazňovat, jen bych chtěl v této souvislosti dovolil Vám připomenout základní podstatu diplomacie a tím je, umět se takticky, nestranně, objektivně a racionálně přizpůsobit při řešení politické, ekonomické, vojenské či jiné, především však mezinárodní situace. V této souvislosti si Vám dovoluji, jako bývalý diplomat ve službách Ministerstva zahraničních věcí, i když má služba u MZV byla v období minulého režimu připomenout několik zásadních skutečností. Výkon ministerstva zahraničních věcí, resp. diplomatického sboru v době mého působení na MZV byl rozhodně nesrovnatelně vyšší profesionální úrovni  už třeba proto, že situace v té době byla o mnoho více složitější než dnes, když současná zahraniční politika, resp. její diplomatická činnost je zaměřena na loajální, bezmyšlenkovité, zkratkovité a ideologicky zprofanované plnění zadaných úkolů, vycházející z tézí západní politiky v režii USA, taktických cílů NATO, potažmo EU, čemuž je odřízená administrativa  a činnost ministerstva. Vaše práce, postoje a názory postrádají jakoukoliv diplomatickou nuanci, taktiku, umírněnost a cit pro řešení hlavně bezkonfliktních  mezinárodních otázek a problémů, čímž se dostávám k meritu věci.
     
Nechci zde připomínat celou řadu Vašich dřívějších pracovních faux pas, zaměřím se na současnost a Vaše poslední vyjádření, které jste učinil v souvislosti se zadržením a odsouzením ruského nacionalisty Alexeje Navalného. Uvedl jste, že jde o vykonstruovaný proces a proto se musím ptát, jaký důkaz máte o tom, že jde o vykonstruovaný proces? On snad nějaký, ničím nezdůvodněný , vykonstruovaný proces proběhl? Vy znáte důvody, zákony, pro které byl Navalnyj zdržen a odsouzen? Z Vašeho vyjádření totiž vyplývá, že toho o situaci kolem Navalného mnoho nevíte, svým názorem jste zafixován na obecné stanvisko západních politických kruhů, že se děje něco nedemokratického,  nezákonného, že jde o omezování svobody, resp. o svévoli ruských orgánů a to se musá potlačit. Chápu, je to jednodušší vzít za bernou minci názor jinách, notabene svých „nadřízených“,než se osobně hlouběji zajímat o podstatu, realitu a skutečnosti, co vše je s případem Navalnyj spojeno.
    
Jak jsem již výše zmínil, záležitost kolem Navalného jste exemplárně vyhodnotil jako vykonstruovaný proces, vydaný rozsudek soudu měl být jasnou motivací k umlčení ruské opozice.Budiž, je to Váš sice zcestný, nicméně legitimní názor. Naskýtá se ovšem otázka, proč, jak jste  se rovněž  nechal slyšet, by se Evropská unie měla znovu vrátit k tématu sankcí vůči Rusku? Co či jaké důvody má EU k tomu, zabývat se znovu uvalením sankcí na Rusko? Čím se Rusko provinilo vůči EU? Chápu, problém je v onom vykonstruovaném procesu, zadržení, resp. odsouzení Navalného, pošlapávání demokracie, lidských práv a dalších bla, bla, bla. Jak se to ale dotýká samé podstaty EU, ovlivňuje to snad nějak činnost EU, zasahuje snad Rusko do kompetencí EU? Jistěže ne! Takže zase jde jen o respektování požadavků USA, které hledají všechny záminky, jak Rusko ostrakizovat.


    
Pane ministře Petříčku, nepochybně máte k upřímnosti a pravdomluvnosti daleko, ale co kdybyste se třeba vyjádřil k jiným, stejně závažným ne-li závažnějším  událostem ve světě? Třeba kauza známého aktivisty J. Assangeho, pronásledovaného Washingtonem, kterému bylo odepřeno ve Velké Británii propuštění na kauci a kterému v případě vydání do USA hrozí rozsudek smrti? Nezaregistroval jsem, že byste se také nějak mimořádně exponoval k jeho osvobození, že byste protestoval proti jehi zdržování atd. Nebo činnost policejních a bezpečnostních orgánů během potlačení demonstrací v USA, Francii, resp.v Nizozemsku a zvláště v Turecku, kde se turecký prezident nechal slyšet, že demonstrující studenti jsou teroristi a podle toho bude také vůči nim postupováno!  Jakm, si asi umíte představit. Přesto z od Vás a ze strany MZ žádná reakce. Tady snad nejde o pošlapávání demokracie, lidských práv a svobod? Tyto skutečnosi se k Vám nedonesly, nebo právě vzhledem k „spojeneckým“ vazbám se k tomu raději nevyjadřujete? Není to až příliš okaté pokrytectví, zbabělost, licoměrnost, resp. měřením ne stejným metrem?
    
Upřímně řečeno, pane ministře Petříčku, Vaše postoje, potažmo politika ČSSD, kterou reprezentujete ve vládě, ale také na mezinárodní úrovni, jsou nejen velmi pochybné, ale možno říct vyloženě protistátní. Vy, jako představitel státního orgánu, který by měl či má hájit všestranné zájmy České republiky vůči zahraničí, se neohražujete proti nehorázným snahám Sudetoněmeckého landsmančaftu zdiskreditovat, respektive zrušit Benešovy dekrety, nevymezujete se proti účasti některých našich, především lidoveckých politiků proti jejich neoficiálním kontaktům, návštěvám a velmi blízkým, „přátelským“ setkáním s představiteli a  „milými krajany“ SL. Vaše postoje, názory, ale hlavně oficiální politika je jednostranně zaměřena a podřízena na respektování a plnění zájmů USA, zájmů NATO   a EU, neboť veškerá pozornost je trvale namířena na Rusko, které by se mělo stát obětí amerických zájmů. Přírodní bohatství stojí za to, aby se o jejich zmocnění USA zajímaly   a tomu je také podřízena celá politika USA a NATO. A Vy, pane ministře Petříčku, jim v tom zdatně, oddaně, úslužně a jistě ne nezištně, sekundujete.
    
Jak jsem již v úvodu zmínil, diplomacie  je činnost, ve kterém se mj. uplatňuje umění nestrannosti, nezaujatosti, objektivnosti, racionálnosti, intelektu, ale také osobního šarmu a charizma. To Vám všechno v postavení ministra chybí. Nechci Vám radit, ale mohu a chci Vám připomenout, že „je příliš nebezpečné chít mít pravdu ve věcech, ve kterých se  zmýlili jiní!“ Pokud jde o Váš  vztah k národu a k vlasti, pak si dovolím poznamenat , že
  1. vlastenec nehájí zájmy cizích mocností, ale zájmy a suverenitu své vlasti,
  2. vlastenec zbytečně nemluví, resp. neudivuje silnými, kontroverzními slovy,
  3. vlastenec koná bez toho, že mu někdo (cizí) klepe na rameno, chválí jej, jak je dobrý.
Zkuste pane ministře popřemýšlet, co z toho splňujete jako vlastenec, pokud se jím vůbec považujete nebo cítíte (a já má obavu že nikoli), neboť se má za to, že osoba, která  zaujímá post ministra zahraniční je především nezlomný vlastenec, občan a teprve potom politik, potažmo diplomat, notabene moudrý diplomat!
     
Jakkoli nepředpokládám, že se tímto dopisem budete zabývat, natož jej respektovat či si z něj vezmete nějaké ponaučení, posílám Vám jej třeba už jen proto, že tento dopis  je otevřený, který se dostane rovněž k veřejnosti. Pokud Vám na veřejnosti, resp. občanech České republiky záleží a pokud jste upřímně ochoten hájit jejich zájmy, bezpečnost a suverenitu, potom by nebylo od věci se títmo dopisem seriozně zabývat. Děkuji.
                                                                      
5. února 2021                                                                                                          S pozdravem  Jiří  B a ť a,
                                                                                                                                        starobní důchodceMyslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
69%
Ne
transparent.gif transparent.gif
16%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
15%