Svátek má: Iva

Komentáře

To mi fakt hlava nebere

Tak konečně byl schválen státní rozpočet ne rok 2020 a i když kolem schvalování bylo hodně rušno, nakonec se poslanci přece jen na čemsi dohodli.

Pokud zmiňuji, že se dohodli neznamená, že se shodli, protože dojít ke shodě znamená souhlasit, zatím však převládaly jen kompromisy. Nicméně, v rámci projednávání rozpočtu vystoupila řada poslanců s připomínkami, změnami, návrhy apod., Se svou troškou do rozpočtového mlýna přispěl také zástupce Pirátů pan Mikuláš Ferjančík s kritickou připomínkou cituji: „ Nestátní školy dostávají navýšení na platy s ročním zpožděním oproti školám státním a to včetně škol, které třeba školné vůbec nevybírají. Takže největší problém právě s tímto mají např. církevní školy, v sociální oblasti nebo ve zdravotnictví, církevní gymnázia, ale i nestátní školy, z nichž řada funguje neziskově, jen aby pokryly náklady na své fungování…..“
    
V jeho příspěvku nebo poznámce mne však zaráží, že navzdory realizovaným církevním restitucím, kdy jsou církvím vypláceny miliony, církevní školy, včetně církevních gymnázií, jak se z příspěvku pana Ferjančíka dozvídáme, jsou stejně jako jiné školy, stále dotovány  státem. Tomu fakt nerozumím. Církve, navzdory značným pochybnostem o oprávněnosti, dosáhly schválení církevních restitucí, jsou jim vedle vrácených majetků a nemovitostí, již několik let vypláceny nemalé finanční prostředky jako náhrada za nevrácené majetky, přesto z nějakých, pro mě neznámých důvodů, jsou církve vedle těchto skutečností i nadále finančně podporovány  a dotovány státem (mimo výše uvedených škol jsou to např. platy kněží, jejich režijní výdaje na bydlení apod.).
    


Nevím čí zásluhou a proč je církvi či církvím věnována taková mimořádná pozornost. Vezmeme-li v úvahu, že už samotné miliardové restituce (v globálním pojetí) jdou na úkor cca 85% ateistických občanů České republiky, pak je zcela nepochopitelné, proč stát, resp. vláda, umožňuje církvi nebo církvím další úlevy, přesněji neoprávněné výhody v tom, že je dotuje v jejich církevním školství. Není mi známo, o jaké částky se jedná, ale vzhledem k tomu, kolik sbírek (víčka od PET lahví atd.) a jiných charitativních akcí se koná za účelem pomoci těžce, mnohdy nevyléčitelně  nemocným dětem nebo jiným našim postiženým spoluobčanům si myslím, že každá jedna koruna, přisouzená církevním školám, je velká a nehorázná nespravedlnost. Myslím, či lépe jsem o tom přesvědčen, že církev či církve na tom po vyhraných restitucích nejsou zas až tak finančně špatně, aby nemohly financovat své školy. Nebo např. takový demokrat, jako je pan profesor Halík, který má takový vřelý vztah k mládeži, by klidně ze svých milionových odměn (viz např. Templetonova cena) mohl hradit výdaje církevních škol, do hrobu si je jistě nevezme!).
   
Pokud se pan poslanec Ferjančík pozastavuje nad tím, že nestátní školy, včetně těch církevních, údajně dostávají finanční prostředky s ročním zpožděním, pak  mohou být, zvláště ty církevní, vůbec rádi, že je dostávají. Pan Ferjančík by se však měl spíše zamyslet nad tím, proč církevní školy státní dotace vůbec dostávají, než kritizovat, že je dostávají opožděně. Protože ale všechno má nějaké své důvody, má je  ke své připomínce jistě i pan Ferjančík, od toho je přece opoziční poslanec, že?

Jiří  Baťa


Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
67%
Ne
transparent.gif transparent.gif
16%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
17%