Svátek má: Ondřej

Komentáře

Virtuální vize, jak dostat naší armádu z krize

Sobotní Právo (16.3.2019) zveřejnilo rozhovor s náměstkem ministra obrany, panem Jakubem Landovským (ČSSD), ve kterém se pan náměstek vyjadřoval k otázkám o situaci v Armádě ČR.


Gró rozhovoru bylo hlavně na téma, že nové vrtulníky pro českou armádu nakoupíme v USA. Nic překvapujícího když si uvědomíme, že pan náměstek byl také členem delegace A. Babiše při jeho návštěvě Bílého domu v USA, kde se s vlivnými lidmi dohodli na exkluzivním vyjednávání o koupi vojenských vrtulníků s americkými dodavateli. Na dotaz redaktora, proč když jsme součástí NATO a sami se prý neubráníme, jak se prý všichni shodují, se nespecializujeme např. na chemické specialisty a chceme udržovat malé jednotky s těžkou technikou, jako tanky, pásová a jiná těžká vozidla, které jsou nadměrně drahé, podle pana náměstka Landovského je to proto, že jsme stále suverénní stát (o čemž se dá dost silně pochybovat, pozn. autora)   a proto musíme mít plnohodnotnou armádu (opravdu?). Jádro budoucí armády je, že v případě zhoršení situace musí obsahovat zárodky všech tří specializovaných útvarů, aby je bylo možné v budoucnosti rozvinout (jen aby už nebylo pozdě, pozn. autora).

Na otázku, jakou novou koncepci armády bude vláda projednávat, zazněla zvlášť pikantní odpověď: armáda by se měla zvětšit zhruba o 5000, slovy pět tisíc vojáků, také by se měla poměrně zvětšit Vojenská policie a Hradní stráž, suma sumárum, armáda by měla mít okolo  30 000, slovy třiiceti tisíc vojáků! K tomu, z hlediska financování, patří i nákup vrtulníků, letadel a další bojové techniky, stejně jako osobní výbava vojáků, atd.

Je toho poměrně dost v představách a vizích o naší armádě, o čem se ve svém rozhovoru zmiňoval náměstek ministra obrany Landovský. Já se chci však pozastavit nad výše uvedenými představami, zvláště pak o vizi, jak by asi měla vypadat naše armáda, pokud by se měla zvětšit o víc jak 5000 vojáků.

Abychom si rozuměli, v podstatě lze s vizemi a názory pana náměstka dalo souhlasit, kdyby se věci a události vyvíjeli podle jeho představ. Problém je, že každý z předchozích ministrů a jeho spolupracovníků přicházel se svými vizemi a představami, jak by měla vypadat Armáda ČR, jako např. bývalá ministryně Šlechtová, která si dokonce stěžuje na znemožnění realizace jejich plánů, neboť dříve, než k realizaci došlo, byla „odejíta“. Za další, že každý z těchto lidí plánuje neválečnou válku, nebo také nebezpečné bezpečí a podle toho také upravují své vize o podobě armády. Každý si však myslí, že právě jeho vize je ta nejlepší (opět viz pí. Šlechtová), uskutečňování pak stojí spoustu peněz, ale nikdy to není to „pravé ořechové“, protože příchodem nového ministra a jeho „consultant team“ se věci přehodnocují a plánují nové, ještě dražší a stejně nejisté jako ty předešlé. Jinými slovy, naší armádě chybí základní dlouhodobá koncepce, ostatně ta chybí ve všech oblastech a odvětvích společenského života.

Pokud se však zamyslíme nad vizím pana Landovského o zvýšení počtu vojáků Armády ČR o min. 5000, pak není od věci se ptát, kde ty lidi bude pan náměstek shánět. Nebo pan náměstek zdroje, kde je sehnat? Celospolečenský problém je, že je katastrofální nedostatek lidí v specifických profesí jako strojvůdci, řidiči kamionů, MHD a dálkových autobusů, také zdravotnického personálu a v neposlední řadě i příslušníků Policie ČR apod. Do toho přijde pan náměstek s požadavkem na zhruba 5000 vojáků! Pokud by šlo o nábor lidí do běžných nenáročných profesí, snad by se o tom dalo ještě reálně uvažovat. Ovšem sehnat lidi do řad Armády ČR, resp. Policie ČR, kde jsou mimořádně vysoké nároky které se nemohou a ani  by se neměly snižovat, protože situace naopak požaduje větší jak odbornost, tak i fyzickou a zdravotní  odolnost atd.

Vezmeme-li v úvahu, že do řad Armády ČR, stejně jako do Policie ČR je zapotřebí „naverbovat“ celkem cca 8000 lidí pak se ptám, kde je pan náměstek Landovský resp. ministerstvo obrany, potažmo ministerstvo vnitra chce získat. Mimo  toho jsou zde také ne zrovna zanedbatelné faktory, protože pokud by se měli hlásit a to především mladí lidé do řad armády, resp. k policii, jistě by byla nutná  mimořádná finanční zainteresovanost, což je zase otázka financí. Obávám se, že buďto bude na vrtulníky a další vojenskou techniku a bude chybět na nábor, potažmo na mzdy vojákům, nemluvě o příslibu navýšení příspěvkových plateb do kasičky NATO. Nebo obráceně budou vojáci, nebude technika. V každém případě není panu náměstkovi Landovskému co závidět.

Jakkoli předpokládám, že se jedná záležitost dlouhodobou, jsou záměry pana náměstka na hraně reálnosti. Nechci malovat čerta na zeď, ale vážně se obávám, že při situaci v zaměstnanecké politice a stavem naší mladé populace je záměr najít potřebný počet lidí, odpovídající náročným podmínkám tam, kde je jich,  jak výše uvedeno zapotřebí, bude zřejmě nad reálné  možnosti. Protože vztah a poměr mladých lidí, zvláště mužů k něčemu, čemu se říká vlastenectví, je tristní. Nemluvě o tom, že podle statistiky dnes každý pátý mladý člověk je buďto závislý na drogách, nebo je občas užívá. A to je, resp. bude pro armádu, tak i pro policii velký problém. Nicméně, pan náměstek se, obrazně řečeno, dal na vojnu, tak musí bojovat. Že ale bojuje je patrné z jeho virtuální vize, jak dostat armádu z krize!

Jiří Baťa

Souhlasíte a podporujete stávku odborářů?

Ano
transparent.gif transparent.gif
18%
Ne
transparent.gif transparent.gif
7%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
75%