Svátek má: Ambrož|Benjamín

Komentáře

Zatloukat, zatloukat, zatloukat!

Toto známé zaklínadlo MUDr. Plzáka zná snad každý.


A zřejmě jej znají i pánové  Hamáček a Babiš když oba tvrdí, že co se týká exploze ve Vrběticích, exituje pouze jedna vyšetřovací verze, která mluví o zapojení ruských agentů. Je to totiž ta verze, kterou vyšetřuje geniální BIS v čele s plk. (rádoby brigádním generálem)Koudelkou. Byl to státní teror, (něco na způsob „je to rebel“!) který mají na svědomí ruští agenti GRU a šmytec! Problém je, že český právní řád pojem „státní teror“ nezná, ale oba pány to evidentně nezajímá a o jiné verzi se nehodlají bavit, protože žádná jiná prostě eexistuje, řekl pan Babiš s požehnáním svého spojence Hamáčka.

Pokud platí, že existuje pouze jedna (výše zmíněná verze vyšetřování), pak to znamená, že
  • neexistuje žádná informace, kterou podala BIS a Policie ČR v r. 2014 české vládě o tom, že existují jistá bezpečnostní rizika ve skladování a prodeji vojenského materiálu (vč. skladu Vrbětic),
  • neexistuje vyšetřování výbuchu muničního skladu s vojenským materiálem ve Vrběticích ze dne 16.10.2014, resp. 3.12.2014, které prováděla Policie ČR, (a podle dnešního tvrzení údajně i BIS), tedy, že to byla jen nějaká mediální fáma alias hoax,
  • nebyli, v souvislosti s vyšetřováním, obviněni žádní lidé, kteří po nějakém čase byli zproštěni viny,
  • v této věci neproběhlo žádné soudní řízení, které trvalo dva roky, ale také
  • nebyl zjištěn ani stín podezření, že by se na explozi skladu podílela nějaká složka cizí (zahraniční, notabene ruské) rozvědky,
  • není pravda, že se vůbec provádělo nějaké vyšetřování, na základě kterého byli odsouzeni lidé, kterým se kladlo za vinu, že ve skladě bylo neodborně zacházeno, resp. manipulováno s výbušným materiálem,
  • že práce vyšetřovatelů Policie ČR, potažmo BIS v r. 2014 se nezakládá na pravdě, je smyšlené, nepravdivé, protože se žádné vyšetřování neprováděl,
  • není pravda, že v souvislosti s výbuchem skladu ve Vrběticích, bývalý předseda vlády Sobotka prohlásil, že zbraně z Vrbětic byly určeny pro Sýrii a Ukrajinu,
  • není pravda, že by se Česká republika podílela na vývozu zbraní do oblastí válečných konfliktů, jako např. že česká děla měla být prodána do Izraele, aby se nakonec objevila v konfliktu v Azerbájdžánut a tedy,   
  • není důvod, aby za toto nepochybně zkorumpované a spekulativní obchodní jednání byl brán někdo (např. B. Sobotka) k zodpovědnosti!


     
Suma sumárum, pánové Babiš a Hamáček si z nelehkého, naopak jistě složitého vyšetřování ze strany Policie ČR (případně BIS, je-li to pravda), i z jednání soudů, udělali tzv. „bžundu“ (normálně se tomu říká „prdel“), jen aby zachovali staus quo   a nezproněvěřili se spojencům, kteří tuto tragikomedii používají k dalším procesům a porovokacím ve zhoršování vztahů západu vůči Rusku. I malé Česko může mít velký význam pro jejich cíle, protože dosud vztahy mezi ČR a RF byly, možno říct, relativně udržitelné, což je nutné změnit. A pánové Babiš a Hamáček se snaží, leč jim lži stačí. Že z občanů, včetně těch lidí, kteří se na prvotním vyšetřování výbuchu skladu s nasazením valstního života v letech 2014-2016 podíleli, dělají blbce, jim lidé sotva prominou. Zvláště, jestli se zjistí (otázka je, bude-li ochota), že to dnešní obvinění Ruska je jen habaďura a mocenská hra.
    
Je zřejmé, že celá ta „habaďura“ má silné politicko-mocenské pozadí. Jednu z hlavních rolí v této záležitosti hraje výše zmíněný rádoby generál Koudelka, který se nejen snaží zavděčit svým chlebodárcům z CIA, ale i pokrytcům a vlastizrádcům z řad pravicových politiků, kteří vítají každou příležitost nebo možnost, jak rýpnout do hnízda (RF) a neuvědomují si, že to hnízdo je včelí, možná dokonce sršní. Ale může to být i lidské lejno a jak se říká, „čím více do lejna rýpati, tím více smrděti“!            
    
Pozadu nezůstávají ani pánové Hamáček a Babiš, vědomi si svých závazků vůči západním spojencům se nemohou dovolitn zdiskreditovat se tím, že budou oponovat Koudelkovi, který poslušně až vzorně plní zadání svých nadřízených z CIA. Proto se vše musí odehrávat  v takové rovině, aby s použitím lží, výmyslů, drzosti, arogance, falešných, křivých svědectví, obviňování, vlastizrádného jednání byla světové veřejnosti vnucena (ne)uvěřitelná verze o nezpochybnitelné účasti ruských agentů GRU na výbuchu skladu ve Vrběticích.
    
To také záleží na tom, bude-li na základě dalšího šetření, nezvratných, právně nezpochybnitelných důkazů prokázána účast na výbuchu skladu ruskými agenty, což se sice zdá nereálné, ale je-li vůle, ochota a hlavně silná motivace, možné je všechno. Jednak máme (všeho) schopné politiky a je rovněž známo, že „i panna porodila“, proč by se pak nemohla  „zrodit“ verze, že „sice není prokázána přímá účast agentů na způsobení výbuchu a protože není k dispozici žádný jiný přijatelný a pro dané potřeby vhodný pachatel, nemohl to být jinikdo jiný, museli to být ruští agenti“.  Vždyť žádná jiná rozvědka (kromě čučkařů z BIS) nemá takové babráky, jako jsou ti dva ruští agenti, kteří nejsou schopni otrávit dvojitého špiona a odborně, spolehlivě napoprvé vyhodit muniční sklad do luftu! Jak snadné, Watsone!
   
Na závěr ještě výrok Jana Sladkého Koziny: „Lomikare,Lomikare. Do roka ha do dne budeme spolu stát před súdnú stolicí boží, hin sa hukáže, hdo z nás!

Jiří  Baťa
 


Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
68%
Ne
transparent.gif transparent.gif
16%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
16%