Svátek má: Iva

Komentáře

Bylo odstranění sochy maršála Koněva právně v pořádku?

Byla kontraproduktivní aktivita městské části Prahy 6, resp. těch, kteří se podíleli na odstranění sochy maršála Koněva z právního hlediska bezúhonná?

Odstranění sochy maršála Koněva vyvolalo u většiny občanů Česka, kteří považují zásluhy maršála I.S. Koněva nejen významné pro Prahu, ale celou Československou republiku, značné roztrpčení a nesouhlas, i když jistá část převážně pražských občanů ideologicky spjatých s TOP 09, KDU-ČSL či s Piráty, naopak s odstraněním sochy souhlasila. Nu což, žijeme údajně v demokratickém, notabene právním státě, i když zrovna tato aktivita pana starosty Koláře a jeho nohsledů v zastupitelstvu, tomuto postulátu nenasvědčuje. K tomuto konstatování je hned několik pádných důvodů.  
      
Předně, vezmeme-li v potaz onu demokratičnost, pak ta dostala na frak v první řadě. Je známo, že o odstranění sochy maršála Koněva bylo rozhodnuto hlasováním členů Zastupitelstva městské části Prahy 6. Jisté je, že rozhodli jak rozhodli, když právě jejich rozhodnutí je v rozporu se onou demokracií. Zastupitelé totiž rozhodli  vyloženě z pozice jednak subjektivního posouzení, ale především z ideologického a politického nátlaku starosty Koláře (což nepochybně  zastupitelé vehementně a důrazně popírají a popírat budou), aniž by vzali  v potaz, že byli zvolení občany a zastupují  především jejich zájmy, nikoliv svoje. V daném případě jejich subjektivní (ovlivněné) rozhodnutí nebylo „posvěceno“ souhlasem občanů Prahy 6 a interní rozhodnutí aktérů odsouhlasení  lze považovat za akt, odporující principu a zásadám demokratického rozhodování o věci veřejné.
    


Z hlediska právního lze odstranění sochy maršála Koněva považovat za porušení zákona hned několika paragrafů trestního zákona. Jinými slovy, zastupitelé, resp. ti, kteří rozhodovali, či se jinak podíleli na odstranění sochy Koněva se mohli dopustit trestných činů podle

§ 228 Poškození cizí věci
(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(Socha maršála Koněva nebyla  majetkem MČ Prahy 6, resp. jeho starosty a zastupitelstva, ale majetkem občanů celé MČ Prahy 6, a protože úřad MČ nemá charakter fyzické, ale právní osoby, je socha maršála Koněva majetkem obce, přesněji občanů městské části Prahy 6. V takovém případě měl být mezi občany požadován názor, zda souhlasí či nesouhlasí s odstraněním sochy).

§ 229 Zneužívání vlastnictví
Kdo poškodí důležitý zájem kulturní, vědecký, na ochraně přírody, krajiny nebo životního prostředí, chráněný jiným právním předpisem, tím, že zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou nebo zašantročí vlastní věc větší hodnoty, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(I v tomto případě byla naplněna podstata tr. činu, neboť není pochyb o tom, že při demontáži a odstraňování sochy k jejímu poškození došlo).

§ 329 Zneužití pravomoci úřední osoby
2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.

(Jednání starosty Kováře a „jeho“ melodyboys“ lze považovat za trestný čin, protože jejich rozhodnutí evidentně vycházelo z toho, že se jedná o sochu osoby, patřící  k etnické skupině a národnosti, k nimž má starosta Kolář(a zřejmě i ostatní) výrazný rusofobní, nenávistný vztah, z čehož plyne i jejich negativní postoj v rámci politického přesvědčení).

§ 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

(V tomto případě nelze nevidět, že starosta Kolář a jeho souputníci demonstrují vůči  
Rusku a jeho občanům rasovou, etnickou a třídní nenávist).


Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že odstranění sochy maršála Koněva není akt z nějaké neuváženosti, ale má prokazatelně mnoho znaků promyšlené, plánované trestné činnosti. Asi bude poukazováno, že pokud jsem přesvědčen, že byl spáchán trestný čin, že jej mám (z povinnosti dané zákonem) oznámit, resp. sdělit příslušným orgánům. Rád bych tak učinil, ale nejen současná situace, ale i můj zdravotní stav mi to nedovoluje. Bude-li někdo, kdo se toho ujme, bude jen dobře, jinak celá záležitost vyprchá jako pára nad hrncem.

Jiří  Baťa


Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
70%
Ne
transparent.gif transparent.gif
14%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
16%